Röjsåg RARB Onlineteori + Praktik & Prov

Nordiac utbildar Motorsåg Nivå ABCIVS samt Röjsåg RARB

Röjsåg RA & Röjsåg RB kursbeskrivning:
Röjsåg RA Kurs innefattar: (Röjsåg, skyddsutrustning, säkerhet, slyröjning, enklare kap med klinga).
Röjsåg RB Kurs innefattar: (Svårare kap med klinga, skogsröjning, enkelsnitt, dubbelsnitt, fällriktning).
Kurserna sker ofta som kombinerad RARB kurs. Att använda röjsåg effektivt och säkert samt lära sig praktiska tips för olika typer av röjning med klinga ingår under utbildningen.
Utbildning även för dig som röjt tidigare men önskar fördjupa eller förnya dina kunskaper.
Utbildning krävs om du skall använda röjsåg vid arbete eller på annan fastighet än din egen. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete med röjsåg. Nordiac uppfyller krav på dokumenterad teori och praktikutbildning. Grundutbildning enligt AFS 2012:1 samt Säker Skog.

Röjsåg RARB (grundutbildning sly/skogsröjning)
Onlineteori – Teorikurs genomförs som egna hemstudier via Nordiac.se före praktikkursen.
Praktik & Prov – RARB Praktisk intensivkurs 2 dagar kl 08-16:00. Tillkommer: Hemstudier.
Teoretisk examination sker kursdag 1. Röjning, övning samt praktiska prov AB nivå
sker kursdag 1 och 2. Hyra såg, sågutrustning, certifiering, examinering är inkluderad
Medtag: Måltider, självklart medtas egen skyddsutrustning och såg om man har.

Kursupplägg: Praktiska kursdagar med övningar samt teoretisk och praktisk examinering. Förkunskap: Distansteori – Hemstudier med genomförd digital teorikurs text, film, frågor innan praktisk utbildning. Tillkommer: Egna studier varierar efter tidigare kunskapsnivå totalt ca 2-4h hemstudier online per kursnivå. Inlogg till teorikurs online erhålls på mail efter bokning och betalning så snart din anmälan är behandlad och kurs är bekräftad. Kurspris: Beroende på kursnivå. Grundpris mot offert beroende på deltagarantal och avtalspriser. Nordiac kurser sker vid angiven samlingsplats på den aktuella kursorten därefter utbildning i närområdet. Kursdatum och kursplatser erbjuds mot offert i hela landet.
Covid: Fördelning av deltagare sker efter bästa förmåga på aktuella kursdatum. All utbildning sker utomhus. Måltider medtas av deltagare. Bokning av utbildningar sker genom direktbokning via mail samt bokning och betalning online.

KURSORT & DATUM 

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.