Om Nordiac Utbildning

Nordiac erbjuder utbildning inom säkerhet för fritid och yrkesbruk. Företagsanvändare och privatpersoner som behöver säkerhetsutbildning enligt lagkrav. För att bredda utbildningsnivån och möjligheter till kostnadseffektiva certifigeringar ytterligare på fler kursorter har Nordiac egna certifigeringar. Partnerskap med underleverantörer så kallad franshisetagare som utbildar och certifigerar genom Nordiac utvecklas löpande. Varumärken som vill växa och synas med Nordiac genom sponsoravtal eller produktvisning i kommande utveckling är viktiga produktpartners. Dessa varumärken finns i de produkter och maskiner om används under utbildningar. Nordiac huvudkontor finns i Umeå och företagets grundare och VD är Mats Helgesson. Kontakta oss så hjälper vi till med Ert utbildningsbehov.

Välkommen hälsar Team Nordiac!

Säkerhetsutbildning

Nordiac erbjuder professionella säkerhetsutbildningar för användning av terränghjuling och snöskoter samt motorsåg och röjsåg. Företaget är verksamt i hela Sverige med huvudfokus i Norrland. Specialanpassade utbildningar med yrkes och utbildningsbevis till företag samt förarbevis till privatpersoner sker året runt, med egna certifigerade instruktörer på anpassade utbildningsplatser.

Utbildningarna uppfyller krav enligt AFS och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Nordiac erbjuder även kompletta eller specialanpassade utbildningar efter specifikt utbildningsbehov, både privat samt företagsutbildningar. Exempel på kunder: Gruvbolag, mastoperatörer, energibolag, guideföretag, skidanläggningar, räddningstjänsten, länsstyrelsen, polisen, kommuner, privatpersoner.

Utbildningsplatser

Utbildning sker över hela landet, främst på de kursorter som finns på hemsidan. Utbildningstyp och årstid styr kursplats och kursdatum. Utbildningsbehov för företag kan skräddarsys efter volym. Kurser för fritid eller företagsanvändare sker på godkänd kursplats. Nordiac erbjuder specialanpassade utbildningsplatser för alla typer av utbildningar och utbildar vid större utbildningar även direkt hos kunderna om det är genomförbart enligt gällande kursupplägg och lagkrav. 

Snöskoter & Terränghjuling

Nordiac har med målinriktad struktur vuxit till den största privata utbildaren i Sverige inom terränghjuling och snöskoter för förarbevis till privatpersoner. Nordiac erbjuder Egna och specialanpassade utbildningar och kursplatser för snöskoter och terränghjuling över nästan hela landet. Utbildning sker med teori online i Egen utbildningsplattform samt avslutande körning och examinering enligt Transportstyrelsens utbildningskrav. Nordiac erbjuder även certifigerade yrkesutbildningar i olika nivåer till företag och myndigheter för arbete i tjänst med snöskoter eller terränghjuling.

Motorsåg & Röjsåg

Utbildning uppfyller AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Nordiac har egna certifierade instruktörer spridda över landet och utbildar vid önskemål med godkända instruktörer enligt “körkort för motorsåg och röjsåg”. Vissa utbildningar sker även i samregi med Presto utbildning enligt “säker skog körkort”. Tillsammans säkrar vi ert utbildningsbehov. Kurserna kan genomföras som dels teori distanskurs online därefter sker den praktiska examinationen för godkänd instruktör på praktisk uppkörningort.