Visar alla 4 resultat

Nordiac utbildar Motorsåg Nivåer ABCIVS samt Röjsåg RARB enligt
Säker Skog samt AFS 2012:1.

Besök gärna Nordiac.se på facebook och instagram för att se mer om våra utbildningar och kundernas omdömen. Där hittar ni även mer bilder.
Utbildning erbjuds över hela landet året runt mot offert.
Välkommen att kontakta oss för info eller bokning av utbildning.

Krav på kunskaper om motorsågar & röjsågar
Från och med den 1 januari 2015 ska den som arbetar med motorsåg ha godkänts i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det ska också finnas dokumentation som styrker detta. Dessa krav finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1, som i övriga delar trädde ikraft 1 december 2012. Föreskrifterna gäller för allt arbete med motorkedjesåg och röjsåg, alltså inte enbart för skogsbruket.

Kravet på dokumenterade kunskaper gäller dock för alla, det vill säga även egna företagare och familjeföretagare, som använder motorkedjesåg på ett gemensamt arbetsställe eller vid bygg­ och anläggningsarbete. Undantagen från lagen är den som endast arbetar med motorsåg på egen mark.

Preliminära kurser ( Andra orter & datum mot offert)
Maila prel bokning till info@nordiac.se innan bokning genomförs online
(Då 4 pers prel bokat via mail meddelas du och komplett bokning sker därefter online för teori inloggning)

Ort
Distanskurs + Praktik
Kursstart
Löpande
Pris
Ort
Distanskurs + Praktik
Kursstart
Löpande
Pris
Ort
Distanskurs
Kursstart
Löpande
Pris
Ort
Distanskurs
Kursstart
Löpande
Pris