Köpvillkor

Beställning online

För aktuella kurser samt teoridatum online, bokning av körplatser eller praktisk utbildning, kördatum och körtider eller examinationer se onlinebokningen.

Beställning preliminärt kan ske skriftligt via e-post. OBS! Komplett slutlig kursbokning och betalning sker alltid via onlinebokning på Nordiac.se
Om kursen som bokas är fulltecknad meddelas kursdeltagaren detta, och om kursdeltagaren så önskar bokas denne in på nästkommande kurstillfälle på kursorten. Uppdatering på hemsidan eller via mail sker vid framflyttad utbildning.

Snöbrist! (OBS! Kommande datum på onlinebokningen gäller i första hand vid framflyttad utbildning. Snöbrist eller snömängd på körorten kan göra att kurs inställs eller nytt kursdatum erbjuds, då ombokas deltagare med automatik till nästa tillfälle. Meddelande vid eventuell ombokning eller senarelagd utbildning sker i första hand via elevens mail.) Se även info inställd kurs.

Bekräftelse och inloggning

All kontakt och inloggning sker via den e-postadress till eleven som angivits i samband med beställningen. I andra hand till beställaren. Orderbekräftelse samt i förekommande fall inloggningsuppgifter skickas till eleven då beställningen är behandlad och deltagaren lagts upp i kursens databas för att genomföra inloggning. Senast dagen innan kurs erhålls inloggning för access till bokad utbildning om kursen är tidsbestämd. Observera att alla utbildningar INTE ger access före utsatt kursdatum och kurstid. Elev kan således INTE logga in och påbörja kursen annat än på utsatt bokat kursdatum och kurstid. Obligatorisk närvaro är ett krav på alla utbildningar. 

Pris

Priserna på hemsidan är angivna inkl.moms. Priser gäller enligt gällande prislista, upprättat avtal, offert eller kurskatalog. Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat angetts vid källan. Vi förbehåller oss rätten att vid behov justera våra priser efter kursplats och kursdatum.

Betalning

Webbkurser betalas online med swish eller kortbetalning i samband med beställning. Inloggning med bank-id sker alltid i samband med betalning online. Öppna och företagsförlagda kurser samt eventuella tillkommande kostnader i samband med kurstillfället faktureras före kursstart om inget annat överenskommits. Då acess och inloggning sker räknas det som påbörjad kursstart.

Vi förbehåller oss rätten att genomföra kreditupplysning av våra kunder.
Betalning mot faktura faktureras med 10 dagar netto. Innan påbörjad utbildning skall kursavgift vara till fullo betald. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta på 2 % per månad enligt lag. Ingen certifiering erhålls innan kursen är betald. Företagsanpassade utbildningar faktureras enligt överenskommelse, med org nr, referens och referensnr.

Avbokning

Efter bokning/order erhålls inloggning till onlinekursen senast dagen innan utbildning. Har inloggning och access genomförts oavsett tidpunkt sker ingen återbetalning av kursavgift. Ingen debitering av teori, praktiska delar eller examination sker i de fall ombokning till senare kursdatum genomförs senast fyra veckor innan kursdatum. Vid avbokning kortare tid än en vecka 7 dagar före kursdatum debiteras hela kursavgiften. Vid avbokning mellan 8-30 dagar före kursstarten debiteras halva kursavgiften 50%. Allt räknat från den tidpunkt då bokning eller order genomfördes. Oavsett skäl för avbokning utgår alltid en admin avgift på 10% av totala kurspriset. 

Överlåtelse eller frånvaro

En kursplats kan överlåtas till annan person om kursdeltagaren får förhinder. Detta måste då ske innan kursstart och senast 7 dagar innan kursstart. Maila kompletta uppgifter på bokningen samt uppgifter på elev som skall överta platsen. Efter kontakt med utbildaren makuleras bokad order och ny order på nya deltagaren skapas. Då en kursdeltagare uteblir vid ett kurstillfälle, ej inloggad eller uppkopplad på kursen eller fysiskt närvarande likställs detta med frånvaro/avbokning. Halva kursavgiften för ny kursplats tillkommer.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att senast 1 dagar före kursstart ställa in eller senarelägga kursen i de fall deltagarantalet är för lågt (mindre än 8 bokade). Kurs kan även ställas in eller framflyttas då lärare akut insjuknat och ingen lämplig ersättare finns att tillgå. Covid krav gäller.

I dessa fall erbjuds kostnadsfri ombokning till nytt kurstillfälle och kursdatum alternativt krediteras (återbetalas) hela kursavgiften till angivet konto (till det betalkort som användes vid betalning). Inget annat ansvar eller andra ersättningar kan hävdas eller utgå. 

OBS! Kommande datum på onlinebokningen gäller i första hand vid framflyttad eller inställd utbildning. Snöbrist eller snömängd på körorten kan göra att kurs inställs eller nytt kursdatum erbjuds, då ombokas deltagare med automatik till nästa tillfälle. Meddelande vid eventuell ombokning eller senarelagd utbildning sker i första hand via elevens mail.

Certifiering

Efter genomgången kurs utfärdas certifiering om deltagande i kursen. I vissa kurser ingår ett prov för att säkerställa kursdeltagarens kunskaper som förmedlats, vilket då ingår i certifigering. 

Omcertifiering

Om kursdeltagare inte klarar certifiering och prov samt innehållet i en kurs vill vi såklart ge denne skälig möjlighet att slutföra utbildningen på nytt kursdatum. Då utgår ny debitering för eventuell extra utbildning eller examination. Omprov av teoriprov på icke planerade ordinarie kurstillfällen kostar 500kr.

Produktutveckling

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra kurser. Det kan innebära att kursprogrammet kan avvika från kurskatalogens eller hemsidans beskrivning.

Lagring av personuppgifter

Register förs på certifigerade elever som utbildas. Kursdeltagarens personuppgifter sparas i ett elektroniskt register och används för uppföljning av kursdeltagarens resultat samt för utskick av kursintyg och nyhetsbrev.

De personuppgifter som lagras är: namn, titel, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer. Om elev är under 18år sparas även målsmans personuppgifter. Dessa uppgifter förs vidare till tredje part om tredje part behöver dessa för kurscertifigering.

Vid köp eller bokning anges beställarens och elevers personuppgifter och personnummer. Vilka lagras i databasen då betalning genomförs samt då acess och inloggning till utbildning sker. Lagring sker även vid registrering och certifigering av genomförd utbildning. Även registrering vidare till den myndighet eller aktuell organisation som ger certifigering. 

Elevers mailadress sparas vilka i samband med bokning vilka efter genomförd utbildning kan användas för utskick och erbjudanden gällande utbildning och produkter. Då certifigering sker till tredje part eller myndighet är denne därefter ansvarig för lagring av personuppgifter.

Force majeure

Vi ansvarar inte för de fall då kursverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, krig eller annat som står utanför vår kontroll. 

© Copyrightskydd Nordiac.se 
Allt svenskt textmaterial på denna hemsida är skyddat enligt upphovsrätten
(SFS 1960:769). Det är ej tillåtet att kopiera våra texter, bilder eller filmer utan skriftligt godkännande från oss.