Motorsåg C – Onlineteori + Praktik & Prov

Nordiac utbildar Motorsåg Nivå ABCIVS samt Röjsåg RARB
Nordiac certifierar enligt krav från Arbetsmiljöverket AFS 2012:1 enligt Säker Skogs koncept för att undvika ohälsa och olycksfall för användning av motorsåg eller röjsåg.
Nordiac erbjuder utbildningskrav för att använda motorsåg och röjsåg som anställd arbetstagare, eller vid arbete och hjälp som privatperson på annans fastighet än din egen.
Önskar du lära dig mer om säkerhet och effektivare användning så utbildar Nordiac instruktör de behörigheter som krävs enligt lagkrav.

Motorsågsnivåer
Motorsåg A innefattar: (Motorkedjesåg, skyddsutrustning, kapning, sågning vid byggverksamhet, vedhantering)
Motorsåg B innefattar: (Trädfällning, upparbetning av fällda träd (ej stormfälld skog).
Motorsåg C innefattar: (Avancerad trädfällning, precisionsfällning, vindfällen, stormfälld skog, träd som hamnat i spänning, användning av avancerade fällredskap, vinsch).

Kurserna sker enskilda eller som kombinerade kurser. Krav A sker före B osv.
Utbildning att använda motorsåg effektivt och säkert samt lära sig praktiska tips för olika typer av motorsågsarbete på gården eller i skogen. Utbildning även för dig som använt motorsåg tidigare men önskar fördjupa eller förnya dina kunskaper enligt gällande lagkrav.

Motorsåg C (avancerad trädfällning)
Distansteori Online – Teorikurs egna hemstudier via Nordiac.se före praktikkursen.
Praktik & Prov – Motorsåg C Praktisk intensivkurs från 2 dagar ca 08-16:00.
Kurspris styrs av kursnivå, kurslängd, deltagarantal, kursplats. Ingår i grundpris: Hyra såg, utrustning, teorikurs online, certifiering för respektive kursnivå, säkerhet, övningar med praktiska kursdagar samt teoretisk fältutbildning i skogen, teoretisk och praktisk examinering.

Distansteori Online – Hemstudier med genomförd digital teorikurs som kvalitetskrav av lagar och säkerhet innan praktisk utbildning påbörjas. Tidsåtgång för egna hemstudier varierar efter tidigare kunskapsnivå från ca 2-4h per kursnivå. Inloggning till teorikurs online erhålls på angiven mail efter bokning och betalning så snart din anmälan är behandlad och kurs är bekräftad. Medtag: Måltider, självklart medtas skyddsutrustning och såg om man har egen.

Nordiac kurser sker vid angiven samlingsplats på den aktuella kursorten därefter utbildning i närområdet. Kursdatum och kursplatser erbjuds mot offert i hela landet. Covid-19 krav: Fördelning av deltagare sker efter bästa förmåga på aktuella kursdatum. All utbildning sker utomhus. Bokning av utbildningar sker genom direktbokning via mail eller bokning och betalning online.

Preliminära kurser ( Andra orter & datum mot offert)
Maila prel bokning till info@nordiac.se innan bokning genomförs online
(Då 4 pers prel bokat via mail meddelas du och komplett bokning sker därefter online för teori inloggning)

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.