Terränghjuling

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Välkommen!
Inga fler mail erhålls innan kursen. Testa att webbkamera och ljud fungerar och testa logga in i Teams.
Kursen sker här i din användare på Nordiac – Teams är mötesrum på kursens start för 100% närvaro.
Det är deltagarens ansvar att logga in via rätt mail och lösenord som erhålls vid inbjudan.