Företagslösningar

Nordiac erbjuder flexibla och kostnadseffektiva utbildningslösningar för organisationer av alla storlekar.
Du som företag har två konton att välja ifrån, företagskonto och utbildarkonto.

Kontakta oss

Företagskonto

 Organisera ert företag, registrera nya kursdeltagare på Nordiac.se
 Tillgång till bokningsportal och onlinekurser för er organisation
 Nordiac utbildare/instruktör certifigerar samtliga deltagare
 Teoretisk utbildning och bokning sker alltid genom Nordiac.se
 Praktisk och teoretisk examination utförs av certifigerad instruktör
Anpassad logo/grafisk profil på ert utbildningskonto hos Nordiac
Nordiac onlinebokning erbjuds genom Nordiac.se bokningsportal
Administrera, registrera godkända kursdeltagare på egen användare
Marknadsföring av utbildning, kursdatum, kursort på Nordiac.se
Uppdateringar av utbildningsmaterial per kalender år
Tillgång till elevportal, videolektioner, övningsfrågor online 
Utbildningsregister för genomförda certifieringar
Konsultstöd och support för aktuella utbildningar
Internutbildning inför praktisk utbildningscertifigering
Fast avgift på utförda kurser och certifiering av elever
Årskostnad/år för försäljning/bokningsportal med inloggning
Rörlig kostnad/antal certifigeringar (ex.moms)

Utbildarkonto – Franshise

Certifiera genom Nordiac praktiskt som utbildare/instruktör  
Teoretisk utbildning och bokning sker alltid online genom Nordiac.se
Praktisk utbildning och examination sker genom Nordiac godkänd utbildare/instruktör som certifigerar deltagare på godkänd kursort
 Organisera ert företag, registrera nya kursdeltagare på Nordiac.se
 Tillgång till bokningsportal och onlinekurser för er organisation  
Teoretisk utbildning och bokning sker alltid genom Nordiac.se
Praktisk och teoretisk examination utförs av certifigerad instruktör
Anpassad logo/grafisk profil på ert utbildningskonto hos Nordiac
Nordiac onlinebokning erbjuds genom Nordiac.se bokningsportal
Administrera, registrera godkända kursdeltagare på egen användare  
Marknadsföring av utbildning, kursdatum, kursort på Nordiac.se
Uppdateringar av utbildningsmaterial per kalenderår   
Tillgång till elevportal, videolektioner, övningsfrågor online 
Utbildningsregister för genomförda certifieringar
Konsultstöd och support för aktuella utbildningar
Internutbildning inför praktisk utbildningscertifigering
Fast avgift på utförda kurser och certifiering av elever
Årskostnad/år för försäljning/bokningsportal med inloggning
Rörlig kostnad/antal certifigeringar (ex.moms)