1:3 Fordonets miljöpåverkan såsom buller, utsläpp och markskador