Snöskoter Utbildningsbevis

Nordiac certifierade utbildningar för Terränghjuling eller Snöskoter
Nordiac grundkurs & repetition utbildningsbevis snöskoter eller terränghjuling samt civila förarbevis. Nordiac certifierar även motorsåg & röjsåg enligt Arbetsmiljöverket AFS 2012:1. Samtliga utbildningar uppfyller lagkrav enligt Arbetsmiljöverket för körning och användning av maskiner vid arbete eller för privat användning. Nordiac har egna certifierade instruktörer för samtliga behörigheter. Kontakta Nordiac för närmaste godkända kursplats för förarbevis eller utbildningsbevis och lämna intresseanmälan för kommande kursstarter. Välkommen!

Terränghjuling Utbildningsbevis – Arbetsmiljökrav
Undvika ohälsa och olycksfall för arbete med körning i plan och lutande terräng. Undvika och förutse risker. Uppfylla krav på dokumenterad teori och praktikutbildning enligt Arbetsmiljölagen. Civilt förarbevis kan kompletteras med Nordiac utbildningsbevis A+B för att uppfylla arbetsmiljökrav för körning i arbete för anställda. Krav: Separat utbildning för respektive fordon och behörighet. Innehåller praktisk och teoretisk examinering. Utbildning sker på Nordiac godkända utbildningsplatser från Halland i söder till Västerbotten i Norr. Förarbevis krävs för civil körning (privat samt under arbete) och vid körning under arbete särskilt utbildningsbevis enligt arbetsmiljökrav.

Terränghjuling Förarbevis – Civilt förarbevis enligt Transportsstyrelsen
Undvika ohälsa och olycksfall för arbete med körning i plan terräng. Undvika och förutse risker. Uppfylla krav på dokumenterad teori och praktikutbildning enligt Transportstyrelsens förarbevis terränghjuling för privatpersoner eller anställda.

 

Begär offert