Snöskoter Körning & Examination Umeå – Djäkneböle

Körutbildning 3h + Provexamination
Körtider presenteras online på respektive kursdatum och körplats. Skoterhyra ingår under utbildningen. OBS! Teoriprovet, skriftligt EJ ONLINE ca 30-45min provtid (kryssfrågor A,B,C) får EJ ske innan körning enligt lagkrav. Se även under info om provexamination. Körning och teoriexamination anpassas till Covid-19 och sker utomhus. Utrustning: Varma kläder, skoterhjälm, legitimation medtas av elev. Besök Sledstore.se om utrustning saknas. Om utrustning saknas maila Nordiac så kan rabattkod till Sledstore.se erhållas till kursdeltagare.

Datum & Tid Väljer du själv
Ort & Körplats: Umeå – Djäkneböle 340
Adress: Djäkneböle 340, 905 87  Visa på karta
Snöläge: Snö finns för skoterkörning i Djäkneböle på övningsområdet

Examinering av teoriprov: I kurslokalen vid övningsområdet i anslutning till körplatsen alternativt Scandic Syd på Teg.
Provlokal meddelas vid körtillfället (styrs av antal elever pga coronakrav).

Kursintresse
Passar inte datum online maila oss så läggs du på intresselista för kommande kurser och kursdatum. Ange önskad kurs och kursplats samt elevnamn vid intresseanmälan.

Körning
Se respektive körplats för info. Tid för körning styrs av slalombackens öppettider. Körmöjligheter uppdateras löpande med kort varsel om snö och kyla ändrar körmöjligheter. De som genomfört teori klart är först på tur på bokningsbara kördatum och provtider. 
Information uppdateras med kort varsel om snö och kyla ändrar körmöjligheter.
Om snö saknas försöker vi hitta en alternativ körplats i närheten eller så flyttas körning fram.
Bokade elever kollar av mail och bokad körplats online. De som genomfört teori klart kan komma att kallas till alternativa kördatum där man kan boka upp sig eller vänta på natursnö eller konstsnö. Alternativ körplats är annan plats snö finns där Nordiac körning genomförs.

Krav på antal deltagare: Minimum 8 deltagare annars flyttas kurs fram till kommande kursdatum som meddelas eller ligger ute i onlinebokningen.
Skicka en intresseanmälan via mail så kontaktas alla intresserade då elevantalet är minst 8 elever. Därefter föreslås kördatum och körtid som kan bokas online.

Nollställ

Kursinformation

Nordiac.se Onlineteori – Distanskurs – Förarbevis Snöskoter “Skoterkort”
1. Boka Onlineteori -E
n heldag kl: 08:30-17:00 (7h kurs + raster) eller som kvällskurs 2 kvällar vardera 4h kl: 18-22:00.
2. Boka Körplats & Teoriprov (skoterhyra ingår) på Nordiac kördatum online totalt 3-4h praktisk utbildning + provtid ca 1h tillkommer.

3. Läs kursinformation på hemsidan samt frågor och svar under önskad kurs.
4. Betala online med kort på www.nordiac.se Välkommen!

KURSUPPLÄGG
Steg 1: Teoripaket skoterförarbevis – Onlineteori på distans på förbokad kursdag
Förarbevis snöskoter onlineteori på distans digitalt via dator och webcam hemifrån med obligatorisk närvaro på utsatt kurstid.
Boka Onlineteori -En heldag kl: 08:30-17:00 (7h kurs + raster) eller som kvällskurs 2 kvällar vardera 4h kl: 18-22:00.

ENDAST LIVE – OBS! Onlineteori ger ENDAST access att genomföra kursens teoriblock online med webcam LIVE på det förbokade kursdatumets kurstid.
Man kan alltså INTE genomföra onlinekursen närsomhelst innan teoridagen. Detta pga. Transportstyrelsens kurskrav om obligatorisk digital eller fysisk närvaro.

INLOGGNING – Inloggning online erhålls senast kvällen innan kursstart till elevmail enligt kursbokning online.
Nordiac Onlinekurs ger efter genomförd teorikurs tillgång till hemstudier online (övningsmaterial) innan det är dags att genomföra körning och teoriprov på önskad körplats.
Närvaro gäller på samtliga kursmoment och måste vara godkänd innan körning och teoriexamination kan genomföras enligt Transportstyrelsens lagkrav.
Frånvaro på livekursen oavsett anledning måste kompletteras och slutföras innan körning och prov kan genomföras enligt krav. Vilka delar som måste kompletteras avgörs efter avslutad onlinekurs.
Läraren meddelar om frånvaro kompletteras direkt efter avslutad onlinekurs eller på nytt onlinetillfälle. Uteblivet deltagande LIVE online eller tekniska problem räknas som frånvaro.

Steg 2: Praktikpaket – Skoterkörning med skoterhyra
Praktiskt körprov och praktiska övningar inkl. skoterhyra samt avslutande teoriexamination totalt ca 3-4h utbildning. Komplett upplägg hittar du under vald körplats i landet.
Snöläge: Vid snöbrist på Nordiac körplatser kan kursen ändå förhandsbokas eller maila intresseanmälan i väntan på snö eller nästa kursdatum.
Utrustning: Pga. Covid-19 medtar elever egen hjälm och handskar till körplatsen utomhus. Saknas utrustning kolla på Sledstore.se Nordiac kan vid intresse dela ut rabattkoder efter kursbokning.

Steg 3: Teoriprov efter körning
Teori och körning får ske då man är fyllda 15år 9mån och teoriexamination får ske först då man är fyllda 16år enligt kraven.
Teoriexamination sker skriftligt på kursplatsen (EJ ONLINE) i första hand direkt efter genomfört körprov på bokad körplats eller i separat provtid/lokal.
Pga. Covid-19 sker examinationen i första hand i närheten av körplatsen utomhus eller via kallelse till separat provtid/lokal.

Legitimationskrav vid samtliga kursmoment
Vid start av varje kursdel sker obligatorisk legitimering.

Övriga kurskrav:

Läs kursinformation på hemsidan samt frågor och svar under önskad kurs.
OBS! Om annan person bokar än elev måste eleven informeras om denna information.
Det kan annars leda till missuppfattningar och bristande kommunikation och onödiga frågor.

All bokning av kursdatum sker online. Maila intresse vid gruppbokningar, önskad körplats och provplats till info@nordiac.se www.nordiac.se
Reservation: Ändringar i kursen kan förekomma pga. väder, sjukdom, kursplats, snötillgång etc. vilka man kan se online på respektive kursdatum.
Kurskrav: Kontrollera alltid kartlänkar till körplats och provplats på respektive kursdatum eller eventuell kallelse till kurs. Välkommen!