Röjsåg RB Teori

Nordiac utbildar Röjsåg RB enligt Säker Skog samt AFS 2012:1.

Röjsåg kurs RB (Svårare kap med klinga, skogsröjning, enkelsnitt, dubbelsnitt, fällriktning)
Grundutbildning enligt AFS 2012:1. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete med röjsåg.
Uppfyller krav på dokumenterad teori och praktikutbildning enligt AFS 2012:1.
Kurslängd: 2 dagar. Förkunskap: Röjsåg kurs RA.

 

Begär offert