Röjsåg RARB Teori Online

Nordiac utbildar Röjsåg RA samt RB enligt Säker Skog samt AFS 2012:1.

Röjsåg klass RARB (Kombinationskurs)
RA Kurs: (Röjsåg, skyddsutrustning, säkerhet, slyröjning, enklare kap med klinga)
RB Kurs: (Svårare kap med klinga, skogsröjning, enkelsnitt, dubbelsnitt, fällriktning)
Utbildning enligt AFS 2012:1. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete med röjsåg.
Uppfyller krav på dokumenterad teori och praktikutbildning enligt AFS 2012:1.
Kurslängd: 3 dagar. Förkunskap: Krävs Ej.

 

Begär offert