Visar alla 2 resultat

Nordiac Yrkesbevis Terränghjuling -A Kurs
Grundutbildning enligt AFS 2006:4. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete i plan terräng.
Uppfylla krav på dokumenterad teori och praktikutbildning enligt AML §16. Förkunskap: Krävs Ej.

Nordiac Yrkesbevis Terränghjuling -B Kurs.
Fördjupad utbildning enligt AFS 2006:4. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete i lutande terräng.
Avancerad körning, risker vid körning med last, vältrisker, rätt körteknik, brant terräng.
Uppfylla A-Kraven samt berörda delar enligt AML 3Kap 3-4§. AFS 2006:4 §14-16.
Förkunskap: Nordiac Yrkesbevis Terränghjuling -A Kurs.