Röjsåg kurs RA (Röjsåg, skyddsutrustning, säkerhet, slyröjning, enklare kap med klinga)
Grundutbildning enligt AFS 2012:1. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete med röjsåg.
Uppfyller krav på dokumenterad teori och praktikutbildning enligt AFS 2012:1.
Kurslängd: 1 dag. Förkunskap: Krävs Ej.

Röjsåg kurs RB (Svårare kap med klinga, skogsröjning, enkelsnitt, dubbelsnitt, fällriktning)
Grundutbildning enligt AFS 2012:1. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete med röjsåg.
Uppfyller krav på dokumenterad teori och praktikutbildning enligt AFS 2012:1.
Kurslängd: 2 dagar. Förkunskap: Röjsåg kurs RA.

Röjsåg klass RARB (Kombinationskurs)
RA Kurs: (Röjsåg, skyddsutrustning, säkerhet, slyröjning, enklare kap med klinga)
RB Kurs: (Svårare kap med klinga, skogsröjning, enkelsnitt, dubbelsnitt, fällriktning)