Nordiac utbildar Motorsåg A samt B enligt Säker Skog samt AFS 2012:1.

Krav på dokumenterade kunskaper om motorsågar
Från och med den 1 januari 2015 ska den som arbetar med motorsåg ha godkänts i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det ska också finnas dokumentation som styrker detta. Dessa krav finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1, som i övriga delar trädde ikraft 1 december 2012. Föreskrifterna gäller för allt arbete med motorkedjesåg och röjsåg, alltså inte enbart för skogsbruket.

Kravet på dokumenterade kunskaper gäller dock för alla, det vill säga även egna företagare och familjeföretagare, som använder motorkedjesåg eller röjsåg på ett gemensamt arbetsställe eller vid bygg­ och anläggningsarbete. Undantagen från lagen är den som endast arbetar med motorsåg på egen mark.

Mer info om lagarna finns att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se