Kursupplägg Snöskoter Utbildningsbevis

Välkommen till förarutbildning snöskoter på distans!

KRAV: Läs noga så onödiga frågor kan undvikas i anslutning till teori, körning, prov.
INLOGGNING KRÄVS VID KURSSTART PÅ UTSATT KURSDAG OCH TID VIA TEAMS!

Snöskoter Förarbevis Grundkurs samt Utbildningsbevis för körning i arbete.
Innefattar: Förarbevis grundkurs. 100% närvaro krävs oavsett förkunskaper.
Krav: Distansteori 3 timmar + Praktisk utbildning ca 7 tim. Teori sker på distans via egen dator, körning sker på bokad kursplats. OBS! Genomförd och godkänd teorikurs krävs för att körning skall kunna genomföras.

OBS! Teorin är obligatorisk och går inte att genomföra när som helst. Uppstart på bokad tid och datum är ett krav. Efter det obligatoriska tillfället och 100% är genomfört i Nordiac plattform kan deltagare logga in och öva enskilt och repetera. Övrig information finns i kursen under kursupplägg. Där framgår info deltagare behöver veta för teorikursen, körtillfället och provet.

Efter inloggning i kursen hittas Teams länken för kursens uppstart. Se i menyn under “fliken” Snöskoter Distansteori Utbildningsbevis, klicka på länken och öppna i webbläsaren samt anslut.

Distansteori
1 tillfälle beräknad tid 3 tim digitalt på distans sker i utbildarens kursplattform, tillkommer repetitionsstudier i utbildningsplattformen, beroende på förkunskap. Teori sker i Nordiac utbildningsplattform med extra lärarstöd via Teams. Teori sker på bokat teoritillfälle innan praktisk körning samt inför teoriprovet på kördagen. 100% genomfört gäller för varje kursdel i kursplattformen. På utsatt tid sker gemensam uppsamling i Teams-rummet. Skriv ner eventuella frågor under utbildningen, för specifika frågor om din kursbokning maila.

Kom ihåg att markera varje avsnitt som avklarad för att fullfölja kursen och bli godkänd 100%
Klicka vidare då du läst och förstår, annars repetera och läs igen. Det är på ditt ansvar att bli godkänd.
Kursmaterial online består av kapitel med quiz-frågor och är skapat för att ge dig, som förare, mer kunskap om snöskoter. Efter teoretisk grundutbildning på distans väntar praktisk utbildning.

Examinering Snöskoter Förarbevis eller Utbildningsbevis
För att delta på det praktiska övningstillfället måste du ha deltagit och blivit godkänd på distansteorin.
I samband med det praktiska tillfället kommer teoretisk examination av Förarbevis snöskoter eller Utbildningsbevis att genomföras på eller i anslutning till körplatsen. Krav 15år och 9 månader för att genomföra teorikurs och körning samt fyllda 16år för att avlägga teoriprov enligt Transportstyrelsens krav.

Examinationsprovet: Grundprovet för utbildningsbevis består av totalt 45 frågor med svarsalternativ A, B, C där minst 80% skall vara godkänt. Endast 1 alternativ är korrekt på varje fråga. Provtiden är 45min. Vid särskilda behov vid prov, meddela utbildaren för dialog.
Obs! Teori- och praktiska kursens innehåll ligger till grund för slutprovet. Inget teoriprov sker online.

Praktisk körning
Grundkurs vid 1 tillfälle beräknad tid 7 tim. Praktiskt övningstillfälle på körplats som bokats. Krav körning med snöskoter på snö. För förarbevis terränghjuling krävs separat utbildning. Teoriprov sker i anslutning till körtillfället direkt efter körningen. Om inte annat meddelas finns snö på bokningsbara aktuella körplatser.

Utrustning och måltider vid praktiska körtillfället medtas
Medtag skoterhjälm, mc-hjälm samt kläder för körning i terräng, fingerhandskar samt legitimation. , Måltider, termos, fika medtas av deltagare för att förtäras i terrängen under kursen. Skoter kan hyras av utbildaren på kursen och ingår inte i kursavgiften. Egna skotrar kan även medtas dock efter dialog med utbildaren via mail. Navigeringsutrustning för körning i arbete medtas för körning i terräng. Fråga gärna utbildaren på din teorikurs i Teams vid övriga frågor.

Vid körning i arbete krävs minst hjälm enligt EN966 eller EN1077, men för körning under utbildning krävs Egen skoterhjälm, mc-hjälm och skall medtas eller EN966 hjälm. Fråga gärna utbildaren på din teorikurs i teams. Kör man snöskoter ska man använda en skyddshjälm som är CE-märkt enligt EN 13874 eller E-märkt enligt UNECE 22-05. Detta gäller både för förare och passagerare.

Kursprogram Praktisk utbildning: (1 kursdag)
08:00-12:00 Grunder för arbete med körning i plan och lätt terräng.
Säkerhet maskin, förare, undvika risker, lastning, vältrisk, rätt körteknik.
Bogsering, fastkörning, metoder, rutiner, säkerhet terrängsläp.
Säkerhet och körning med passagerare, last, terrängsläp.
12:00 Lunch i terräng med teori (måltider medtas av deltagare).
13:00-16:00 Fördjupad utbildning. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete.
Lutande terräng, undvika och förutse risker, rätt körteknik, vägval.
Passage svårare hinder med arbetsuppgifter, transporter. (egen navigering mot mål i terräng)
Lastning och förankring på transportsläp. Maskinvård, säkerhet, rutiner.
16:00 Examination av Förarbevis eller Utbildningsbevis.
17.00 Kursavslut. Beräknad sluttid.

Samling för körning och körplats meddelas separat via kallelse.

Körplats kartlänk via Google Maps
Kontakta utbildaren för avstämning och frågor.

Kursprogram och tider om inte annat meddelas. Gällande starttid så kan starttid senareläggas om det krävs en ny körplats pga snöläget eller resor. Då sker kallelse direkt av utbildare eller beställare med kortare varsel. Körning sker i naturlig terräng där lagkrav uppnås på särskilda körområden eller i skidpist om snöläget är osäkert. Kursplats enligt kallelse.

Kursschema kurs distansteori
Inlogg på Mitt konto www.nordiac.se
Mail med inloggningsuppgifter ankommer i elevens inkorg (den mail som angavs vid bokningen, kolla skräppost. Annars begär nytt lösen via Mitt konto. Utbildningen förbereder inför teori, körning och prov.

Samling i Teams på utsatt kursstart
Gå in i Teams kursrum via Mitt konto. När du loggat in klicka på teams länken längst upp på sidan i menyn under snöskoter distansteori. I Teams sker kursstart och närvaro på utsatt kurstid. Du loggar alltid in via mitt konto. OBS! legitimation skall finnas tillgänglig vid kursstart. Var alltid inloggad hela kursen i teams samt på utsatta kurstider.

Distansteori: Utsatt kurstid och dag
Närvaro uppstart i Teams och genomgång för kurs.

Krav klicka alltid på Markera som avklarad för att komma vidare i kursens innehåll.
Följ menyn i din kurs och markera varje del om avklarad eller klicka dig vidare, du kan inte komma vidare före varje del är avklarad, senare kan du hoppa tillbaka men du måste först göra varje del klar.

Obligatoriska kursuppgifter:
Läs kursupplägg i kursen.
Genomför: Sker av elev i kursplattformen.
Se samtliga filmer under: Filmer snöskoter.
Raster sker ensklit (10min) mellan dessa kursdelar.
Genomför distansstudier snöskoter, läs igenom, kunskapsmål, ABC snöskoter, daglig tillsyn.
OBS! Länkar under distansstudier sker som extra plus material, där du kan finna fördjupad information.

Egen läsning: Kolla på länsstyrelsens hemsida. Vad gäller i det län du tänker köra snöskoter?
Läs om regler i ditt län annars kollar du på Västerbottens län och repeterar aktuella regler.
Exempelvis i Västerbotten eller sök på annat län. www.lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen.html

Distansstudier fördjupning:
Är man snabbt klar repetera övrigt innehåll i din kurs.
Kolla på frågor på: https://snoskoterradet.se/fragor-svar/
Kolla gärna på: www.skoterleder.org där du kan hitta info om skoterleder i Sverige.
Du kan även ladda ner appen TOPO gps och använda som karta under skoterkörning.

Mål 100% genomfört innan kursavslut
På kursen i teams har du även möjlighet att ställa frågor i teams. Skriv ner eventuella frågor.
Tänk på att jobba i egen takt, och var disciplinerad, klara 100%, det är teorin och körningens genomgång som är till grund för ditt skoterprov och praktiska kördelar. Efter kursen logga in via Mitt konto och öva mer och repetera. Lägg egen tid på självstudier som du känner att du behöver. Lycka till med kursmålen, körning och prov.

Tack för att du valde att lära dig mer om skoter genom Nordiac.se

Vi ses i Teams vid kursstart!