Grundutbildning Terränghjuling Copy

Välkommen till förarutbildning för terränghjuling


Utbildningen består av två delar:

  • Del 1 Digital teori online (3 h, enskilt arbete i utbildningsplattormen med lärarstöd via Teams).
  • Del 2 Praktiskt övningstillfälle (med terränghjuling på körplats, 1 kördag).

DEL 1
Genomförs innan praktisk körning samt inför teoriprovet på kördagen.
Minst 80% godkänt gäller för varje frågedel i portalens quiz.
Efter varje genomfört kapitelblock sker gemensam uppsamling i Teams-rummet (skriv ner eventuella frågor under utbildningen).
Kom ihåg att markera varje avsnitt som klart för att fullfölja kursen och bli godkänd.


KURSMATERIAL
Nordiacs kursmaterial online består av 4 Kapitel med Quiz frågor är skapat för att ge dig, som förare, mer kunskap om terränghjuling. Efter denna grundutbildning väntar del 2.

DEL 2
För att delta på det praktiska övningstillfället (del 2) måste du ha deltagit och blivit godkänd på del 1.
I samband med det praktiska tillfället kommer teoretisk examination av Grundutbildning/Repetition terränghjuling att genomföras på körplatsen.
Obs! Teori- och praktiska kursens innehåll ligger till grund för slutprovet. Inget teoriprov sker online.
Medtag egen fika och lunch samt godkänd MC-/skoterhjälm för körning.

Repetition av frågor och svar
Sker i Nordiacs utbildningsplattform innan kördagen.
Egen inloggning på Mina sidor (med din e-postadress).