Grundutbildning Snöskoter Distans

Välkommen till förarutbildning för snöskoter på distans


Utbildningen består av två delar:

  • Del 1 Digital teori online (3 h, enskilt arbete i utbildningsplattormen med lärarstöd via Teams).
    Teori sker två kvällar kl 18-21:00 eller som helgdag kl 09-16:00 på bokat teoritillfälle.
  • Del 2 Praktiskt övningstillfälle (med snöskoter på snö på körplats som bokats, 1 körtillfälle 4timmar, Teoriprov sker i anslutning till körtillfället direkt efter körningen.

DEL 1
Genomförs innan praktisk körning samt inför teoriprovet på kördagen.
Minst 80% godkänt gäller för varje frågedel i portalens quiz.
Efter varje genomfört kapitelblock eller på atsatt tid sker gemensam uppsamling i Teams-rummet (skriv ner eventuella frågor under utbildningen, för specifika frågor om din kursbokning maila).
Kom ihåg att markera varje avsnitt som klar/genomfört för att fullfölja kursen och bli godkänd 100%.
Klicka vidare då du läst och förstår, annars repetera och läs igen. Det är på ditt ansvar att bli godkänd.


KURSMATERIAL
Nordiacs kursmaterial online består av 4 Kapitel med Quiz frågor är skapat för att ge dig, som förare, mer kunskap om snöskoter. Efter denna grundutbildning väntar del 2.

DEL 2
För att delta på det praktiska övningstillfället (del 2) måste du ha deltagit och blivit godkänd på del 1.
I samband med det praktiska tillfället kommer teoretisk examination av försrbevis snöskoter att genomföras på körplatsen.
Obs! Teori- och praktiska kursens innehåll ligger till grund för slutprovet. Inget teoriprov sker online.
Medtag skoterhjälm, kläder för körning samt legitimation. Skoter lånas av Nordiac på kursen.

Repetition av frågor och svar
Sker i Nordiacs utbildningsplattform innan kördagen.
Egen inloggning på Mina sidor (med din e-postadress).