Fordonskännedom

  • Vilket är huvudsyftet med en utbildning och lagregler?

  • Huvudsyftet med utbildningen är framför allt att förhindra olyckor men även att lära sig om lagar och skyddsutrustning.
    Genom att använda sig av rätt körteknik blir man som förare mer säker och mer förberedd för eventuella problem.
    Förebygga och förhindra olyckor under arbete och fritid, vara förberedd, bli en säkrare förare, känna sina begränsningar, lära
    sig om lagar samt använda rätt körteknik och skyddsutrustning.