1:3 Miljö

 1. MILJÖ – FORDONSKÄNNEDOM – SKOGS & JORDBRUKSMARK
  Fordonets miljöpåverkan, såsom buller, utsläpp samt markskador.
  Du som skoterförare kan minimera utsläpp av avgaser genom att använda en så exakt oljeblandning som möjligt och planera din körning genom att ha ett jämnt gaspådrag och mjuka inbromsningar.
  Det är viktigt att följa lagarna för var man inte får köra.
 2. Hur hög ska medelhöjden på träd vara för att du ska få köra genom ungskog?
  För att få köra igenom ungskog på snötäckt mark måste medelhöjden på träden vara minst två meter över snön.
 3. Hur ska du köra om du är tvungen att passera förbi ett planthygge under arbete?
  Kör alltid runt, undvik att köra igenom där plant kan skadas. Följ rågångar mellan skiften och planera ditt vägval.
 4. Får du köra terränghjuling på åkrar och odlingsmark?
  Nej, endast undantag i vissa fall tex jordbruk eller yrkesmässigt arbete. Ett syfte krävs för körning på barmark i terräng.
  Det är förbjudet att köra över planthyggen, odlingsmarker och åkrar, finns enstaka undantag, Nöjeskörning är inte tillåten.