4:5 Social påverkan & grupptryck Copy

  1. Vad är riktigt om olycksrisken för en ung oerfaren förare jämfört med en äldre erfaren förare?
    Äldre erfarna förare förutser riskerna och undviker därför faror innan de uppstår.
  2. Hur påverkar erfarenheten din förmåga att upptäcka risker när du kör terränghjuling?
    Om jag varit med om en riskfylld situation tidigare har jag lättare att se när samma situation är på väg att uppstå igen.