4:4 Kunskap om funktionsnedsättande faktorer såsom alkohol, andra droger och trötthet

Personliga förutsättningar
TSFS 2010:80 5Kap 4§

Utbildningen ska omfatta området personliga förutsättningar och ge:
4:1 ökad självkännedom

4:2 förmåga att tolka olika situationer i terrängen och välja lämplig åtgärd

4:3 förmåga att visa hänsyn mot natur och djur

4:4 kunskap om funktionsnedsättande faktorer såsom alkohol, andra droger och trötthet

4:5 kunskap om social påverkan och grupptryck