4:4 Kunskap om funktionsnedsättande faktorer såsom alkohol, andra droger och trötthet

Personliga förutsättningar
TSFS 2010:80 5Kap 4§

Utbildningen ska omfatta området personliga förutsättningar och ge:
4:1. ökad självkännedom

4:2. förmåga att tolka olika situationer i terrängen och välja lämplig åtgärd

4:3. förmåga att visa hänsyn mot natur och djur

4:4. kunskap om funktionsnedsättande faktorer såsom alkohol, andra droger och trötthet

4:5. kunskap om social påverkan och grupptryck