3:6 Agerande & åtgärder vid olycka Copy

KUNSKAP VID OLYCKOR

 1. Vad står L ABCDE för?
  Ett strukturerat omhändertagande av en patient enligt L ABCDE syftar primärt till att identifiera och behandla livshotande tillstånd i rätt ordning. Bokstäverna bygger på de engelska orden; Airway, Breathing, Circulation, Disability och Exposure.
 2. L= Livsfarligt läge. Ange exempel på livsfarligt läge vid körning?
  Fastnar på väg vid vägpassage, stopp vid tågräls, hamnar under terränghjuling vid vältning, överstegring vid passage av diken, påkörning av fram och bakomvarande om man kör för nära, möte på enskilda vägar, elstängseltrådar, vajerstag på kraftledningar, stopp vid skymd sikt med påkörningsrisk, kollision med fasta föremål, dolda faror i terrängen, passage över svåra hinder som kan skapa vältning av maskinen, körning med viktförskjutning på vagn.
 3. Du kommer till en allvarlig olycka. Beskriv hur du agerar och prioriterar?
  Du är enligt lag skyldig att stanna och hjälpa till om du är först till olycksplatsen.
  Vid livsfarligt läge rädda först om du kan, annars kontrollera vad som inträffat sen larma, hjälpa, rädda.
  Saknas telefonförbindelse utför L först, konstatera vad som inträffat och därefter påbörja ABCDE och sök hjälp.
  Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, hjälp honom eller henne till säkerhet. Kontrollera andning och puls. Gör hjärt- och lungräddning om det behövs. Särskild utbildning för hjärt- och lungräddning krävs annars gör alltid vad du kan.
  OBS! Kan finnas olika varianter i bokstäver och betydelse.