3:5 Olika olyckstyper & olycksorsaker Copy

 1. Vid körning på isar finns stora risker. Rita gärna upp farorna på ett blankt papper! Isen kan vara särskilt svag vid passage av ett isbelagt vattendrag.
  Var extra försiktig vid: Strömmande vatten, vid stränder, på mörkare partier på isen, vid kallkällor, vid in och utlopp intill bäckar, vid vatten på isen, vid sund och uddar, där vattenströmmar, runt bropelare. OBS! På vatten gäller inga försäkringar. Använd isdubbar och utrustning som flytoverall.
 2. Ange exempel på dolda faror vid passage och arbete intill och på isar?
  Dolda faror som: Stenar, träd på isen och under snö, nerfallna vindfällor intill land, isflak som sticker upp, öppna isrännor vid hamnar, bryggor och bryggstolpar, skottade isvägar, andra fordon, människor till exempel pimplare, skidåkare, motionärer, möte med vilda djur eller husdjur som du måste ta hänsyn till. Tänk på att isen kan vara bitvis tunn och plötsligt brista utan förvarning. Kolla istjocklek noga och undvik arbete på och intill isar.
 3. Vad är särskilt viktigt att tänka på om du är i svår terräng och saknar mobiltäckning?
  Ta med karta, kompass, extra nödtelefon samt lämna färdmeddelande till den som kan hjälpa i nödläge. Det är alltid bra att hålla koll på vart du kör och samla på dig riktmärken efter färden så du alltid kan hitta hem.
 4. Varför är alltid en karta och kompass medfölja en gps och mobiltelefon vid arbete?
  Man blir inte utan batterier i kompassen. Telefon och gps och extra batterier skall om möjligt medfölja.
 5. Varför skriver man ett meddelande innan arbete påbörjas?
  För att någon kamrat eller räddningsgrupp kan rycka ut och hitta samt därefter kunna rädda vid eventuell olycka.
 6. Vilka uppgifter bör alltid ett meddelande för ett arbetsuppdrag innehålla?
  Vart man åker samt vilken väg, vilka man åker, antal personer, finns barn eller andra vuxna med, hur länge man beräknas vara borta, när man beräknar återkomma, kontaktuppgifter och hur man kontaktas med radio eller mobiltelefon, diskutera hur man larmar eller räddar vid nödläge, datera meddelande, förstör det vid återkomst från det utförda arbetet, skapa fasta rutiner.