3:5 Ökad kunskap om olyckstyper och olycksorsaker

Trafiksäkerhet

TSFS 2010:80 5Kap 3§

Utbildningen ska omfatta området trafiksäkerhet och ge: 

3:1. ökad riskmedvetenhet

3:2. förmåga att avsöka riskfaktorer

3:3. kunskap om fördelarna med en defensiv och miljöanpassad körstil

3:4. kunskap om körning i nedsatt sikt, mörker och på olika underlag

3:5. ökad kunskap om olyckstyper och olycksorsaker

3:6. kunskap om hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta