3:4 Körning i nedsatt sikt, mörker & på olika underlag

MÖRKERKÖRNING

  1. Måste belysning vara tänd vid färd på väg?
    Vid färd på väg måste alltid belysningen vara tänd.
  2. Ange orsaker till vanliga olyckstyper vid körning?
    Förebygg med förarutbildning. Förarbevis samt utbildningsbevis för terränghjuling.
    Anledningar till olyckor är ofta hög fart, dålig sikt, alkohol, mörkerkörning, okunskap om maskinens egenskaper, bristande kunskap om risker vid körning, körtekniska brister i forma av felaktig viktfördelning i lutande terräng och vid passage av olika typer av hinder i terrängen. Körning i okänd terräng eller körning med passagerare och felaktig viktfördelning på maskin eller på vagn. Slarv vid lasthantering och förflyttning av last vid körning i terräng med och utan vagn.