3:2 Förmåga att avsöka riskfaktorer Copy

FAROR I TERRÄNG

 1. Bortträngning innebär att man bortser från faror i samband med skoterkörning!
  Ange exempel på bortträngning: Bortse från faror och obehag och saknar riskmedvetande.
  Bortträngning innebär att du bortser från faror och risker i terrängen. Ett exempel kan vara att du kör för nära skotern framför dig utan att uppmärksamma riskerna. Eller tänka att det inte händer mig.
 2. Hur förebygger man olyckor som vältning, rullning och överstegring?
  Förebygg med förarutbildning. Förarbevis samt utbildningsbevis för terränghjuling.
  Anledningar till olyckor: hög hastighet, dålig sikt, alkohol, mörkerkörning, okunskap om maskinens egenskaper, bristande kunskap om risker vid körning, körtekniska brister i forma av felaktig viktfördelning i lutande terräng och vid passage av olika typer av hinder i terrängen.
 3. Om du åker uppför och saknar markgrepp och är rädd för överstegring. Hur kan du bäst hjälpa till med extra utrustning på ett säkert sätt för att ta dig fram?
  Använda vinsch och säkra uppåt som draghjälp för att undvika att maskinen överstegrar och slirar.
 4. Vilka risker finns med att köra vid diken samt intill vägar?
  Maskinen kan komma ut på vägbanan, välta i diket, köra in i hinder. Det finns många risker med att köra bredvid en väg. Om du kör i ett dike är det lätt hänt att välta eller köra in i trummor eller andra dolda hinder som göms i gräs och sly i terrängen. Det kan även vara en risk att hamna fel ute på vägbanan vid transport efter väg. Tänk på att trafiken runt dig ofta har hög hastighet då de passerar.
 5. Ange dolda faror vid körning?
  Dolda faror på isbelagd sjö: Stenar, träd på isen och under snö, nerfallna vindfällor intill land, isflak som sticker upp, öppna isrännor vid hamnar, bryggor och bryggstolpar, skottade isvägar, andra fordon på isen, människor till exempel pimplare, skidåkare, motionärer, möte med vilda djur eller husdjur som du måste ta hänsyn till. Tänk på att isen kan vara bitvis tunn och plötsligt brista utan förvarning. Kolla istjocklek noga och undvik arbete på och intill isar.

  Ytterligare dolda faror vid körning på barmark kan till exempel vara:
  Stenar, stubbar, grenar, sly, gräs, ihåligheter i terrängen, djupa hål i terrängen, våghål, slirig eller våt vägbana, slirig terräng.