3:1 Ökad riskmedvetenhet

Trafiksäkerhet
TSFS 2010:80 5Kap 3§

Utbildningen ska omfatta området trafiksäkerhet och ge:

3:1 ökad riskmedvetenhet

3:2 förmåga att avsöka riskfaktorer

3:3 kunskap om fördelarna med en defensiv och miljöanpassad körstil

3:4 kunskap om körning i nedsatt sikt, mörker och på olika underlag

3:5 ökad kunskap om olyckstyper och olycksorsaker

3:6 kunskap om hur föraren ska handla vid en olycka och vilka åtgärder man kan vidta