2:4 Förståelse för trafik- & terrängtrafikregler Copy

HASTIGHETER

 1. Vilken maxhastighet får du köra på allmän väg, kortaste möjliga sträcka?
  På enskild väg gäller det för Dig att avgöra trafikintensiteten på vägen. På enskild väg som i större omfattning används av allmänheten gäller 20km/timma. Kommunen kan tillåta max 30km/h. Skyltar i terrängen skall följas. Enskild väg är privatägda vägar som ägs av väg, markägare. Vid körning på allmän väg, över en bro eller korsning av järnväg får man max köra 20km/h. När du kör på enskild väg måste du avgöra trafikintensiteten samt följa hastighetsskyltar om det finns.
 2. Vad är maxhastigheten då enskild väg som i mindre omfattning används för trafik för transport till och från hemmet och ett skogsskifte. Där enskild väg körs av allmänheten?
  På enskild väg gäller det för Dig att avgöra trafikintensiteten på vägen. På enskild väg som i större omfattning används av allmänheten gäller 20km/timma Används enskild väg i mindre omfattning: Maxhastighet enskild väg inom tätbebyggt 50 km/h. 70km/h gäller utom tätbebyggt vid körning i terräng exempelvis med snöskoter eller vid körning på skogsbilväg. Kommunen kan tillåta max 30km/h. Skyltar i terrängen skall följas. Enskild väg är privatägda vägar som ägs av väg, markägare.
 3. Vad är maxhastighet då led passerar bostadsområde inom samt utom tätbebyggt område?
  Maxhastighet 50km/h inom tätbebyggt.
  Maxhastighet 70km/h utom tätbebyggt i terräng.
  Kommentar: Kommunen kan tillåta max 30km/h. Skyltar lokalt i terrängen skall följas.