2:4 Förståelse för varför trafik- och terrängtrafikregler finns

Trafikregler
TSFS 2010:80 5Kap 2§

Utbildningen ska omfatta området trafikregler och ge:

2:1. kunskap om regelsystemet i terrängtrafiken

2:2. kunskap om regelsystemet för vägtrafik med särskild inriktning på snöskoter

2:3. kunskap om viktiga bestämmelser som rör förarbeviset, trafikbrott, fordonet och försäkring

2:4. förståelse för varför trafik- och terrängtrafikregler finns