2:3 Kunskap om viktiga bestämmelser som rör förarbeviset, trafikbrott, fordonet och försäkring

Trafikregler
TSFS 2010:80 5Kap 2§

Utbildningen ska omfatta området trafikregler och ge:

2:1 kunskap om regelsystemet i terrängtrafiken

2:2 kunskap om regelsystemet för vägtrafik med särskild inriktning på snöskoter

2:3 kunskap om viktiga bestämmelser som rör förarbeviset, trafikbrott, fordonet och försäkring

2:4 förståelse för varför trafik- och terrängtrafikregler finns