2:2 Regelsystemet för vägtrafik Copy

KÖRNING VID VÄGAR

 1. Vilka regler gäller för enskild väg?
  Måste ha vägägare och markägares tillstånd för att köra på vägen.
  Enskild väg ägs av vägägare eller markägare. Dessa bestämmer om rätten att köra på vägen.
  En enskild väg ägs till exempel av skogsbolag, föreningar, samfälligheter eller privatpersoner. Det är vägens ägare som bestämmer om du får köra på vägen. Hen eller samfälligheter kan stänga av sin egen privata enskilda skogsväg för trafik.
 2. Vilka regler gäller för körning på allmän väg?
  Det är endast tillåtet att korsa samt köra på allmän väg kortaste möjliga sträcka max 20km/h för att komma vidare i svåra terrängavsnitt eller vid svåra terrängområden. På allmänna vägar gäller högertrafik och vägens regler och skyltning. Om du måste korsa en allmän väg har du alltid stopplikt, samt väjningsplikt mot alla trafikanter på vägen. Stanna där du har god sikt åt båda håll om du ska korsa en väg.
 3. Vilka regler gäller för körning på enskild väg?
  Det är endast tillåtet att korsa samt köra på enskild väg kortaste möjliga sträcka max 20km/h för att komma vidare i svåra terrängavsnitt eller vid svåra terrängområden eller för att köra till egen mark eller fastighet. På enskilda vägar gäller annars högertrafik och vägens regler och skyltning. Om du måste korsa en enskild väg har du alltid stopplikt, samt väjningsplikt mot alla trafikanter på vägen. Stanna där du har god sikt åt båda håll om du ska korsa en väg.
 4. Om du korsar en bilväg med terränghjuling var skall du stanna innan du passerar vägen?
  Stopplikt gäller alltid vid vägpassage. Stanna där du har god sikt åt båda håll.
 5. Vad menas med högerregeln i terräng?
  När man kör i terräng har man väjningsplikt mot fordon som korsar din färdväg från höger.
 6. Du kör med en passagerare på terränghjulingsvagnen. Beskriv hur man gör en korrekt vägöverfart?
  Enligt standard är terränghjulingen registrerad för en förare och inga passagerare. Se maskinens registreringsbevis vad som gäller för respektive maskin. Det finns dock inga regler som reglerar att medta passagerare på vagn om du kör i terräng.
  Tänk på att reglerna gäller för allmän väg i första hand och inte i terräng. Alla utom föraren är skyldiga att kliva av och gå vid passage över väg, järnväg eller broar.
 7. Du måste passera en järnväg. Beskriv hur och var detta kan ske?
  Endast passage av järnväg genom att köra igenom en tunnel eller köra över en bro. Du får även passera järnvägen där bilarna kör över så kallad plankorsning eller där det är utmarkerat att man får köra, markerad överfart.


  SKYLTAR I TERRÄNG
 8. Beskriv vad påbuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp innebär?
  Påbudsskylten har en blå botten med en vit skoter och betyder att man måste följa och ej avvika leden. Vid förbudsområden är det förbjudet att avvika från leden. Denna skylt gäller för alla terrängmotorfordon. En släde, vagn eller den som tolkar räknas till terrängsläp. Skylten gäller terrängmotorfordon alltså både snöskoter samt terränghjuling på både barmark och snö.
 9. Beskriv vad rekommenderad led för terrängmotorfordon och terrängsläp innebär?
  Skylt har vit botten med blå skoterbild. Rekommenderad led bör alltid följas men får avvikas och finns bara uppsatt utanför förbudsområde. Du bör alltid följa anvisad led samt skyltar i terrängen. Skylten gäller terrängmotorfordon alltså både snöskoter samt terränghjuling på både barmark och snö.
 10. Beskriv hur ett förbudsmärke för terrängkörning ser ut och vad märket betyder?
  Rund skylt med röd ram, rött diagonalt streck samt gul botten med en svart skoter. Märket betyder förbud mot terrängmotorfordon och terrängsläp. Ofta står det bara snöskotertrafik förbjuden. Skylten betyder att det är helt förbjudet att köra terrängmotorfordon. Skylten gäller för alla terrängmotorfordon om inte annat uttrycks. Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla. Skylten gäller terrängmotorfordon alltså både snöskoter samt terränghjuling på både barmark och snö.
 11. Ange exempel på vilka du har väjningsplikt mot?
  När du kör har du väjningsplikt mot alla som vistas på väg, och intill eller i terrängen som tex fordon, människor och djur.
  Om du möter hästar, vilda djur samt renar. I första hand: Sänk farten kör åt sidan så mycket det går när ni möts, helst en omväg om du kan. Om det inte går att mötas kör åt sidan stanna till maskinen och låt exempelvis en häst passera, visa hänsyn, passera lugnt, det är straffbart att förfölja eller stressa vilda djur eller renar, förare har alltid ansvaret. Det är länsstyrelsen eller samebyn som ger information om förbudsområden för renar.