1:4 Personlig skyddsutrustning Copy

 1. Ange utrustning som är lämplig att använda till din personliga skyddsutrustning i terrängen?
  Första förband, silvertejp, mobiltelefon, GPS, karta, kompass, ombyteskläder, regnkläder, (isdubbar vintertid på isar), räddningslina, tändare, extra batterier, ficklampa, kniv, vätska, varm dryck, extra skyddsglasögon. Bra att ha: Motorsåg, röjkniv, vanlig såg och gärna en kompis. Tänk på att användande av motorsåg i arbetet kräver särskild utbildning. Spännband, rep, och skidor eller snöskor är bra att medta om du måste ta dig hem vintertid om maskinen oväntat går sönder.
 2. Vad är viktigt att tänka på gällande hjälmanvändning?
  Det finns några viktiga saker att tänka på gällande hjälmanvändning. Hjälmen skall vara godkänd och CE-märkt, rätt korrekt fastspänd, rätt storlek på din hjälm så den sitter säkert och skyddar rätt på huvudet, vid olyckor eller hjälmskador skall den skrotas och ersättas vid behov. Använd ögonskydd och visir vid körning i terräng för skydda ansiktet.
 3. Är man enligt lagen efter 2016-01-01 skyldig att använda hjälm vid färd med terränghjuling?
  Ja, vid all körning är det lagkrav efter 1 jan 2016. Alla som färdas på en terränghjuling måste använda skyddshjälm, både på privata vägar samt terräng. Hjälm skall alltid användas vid all körning. Hjälm är obligatoriskt personlig skyddsutrustning vid körning under arbete i tjänst eller civil körning på fritiden. Passagerare skall alltid, liksom förare, använda hjälm även om de åker på maskinen. Ej hjälmkrav för den som åker på vagn, släde, pulka men bör alltid användas även av där.
  Dispens på hjälmkrav kan ges i undantagsfall och kan variera beroende på hur maskinen är utrustad och registrerad.
  Finns inga undantag på hjälmkrav förutom för vissa hjälmtyper som kan användas för körning vid arbete om den uppfyller kraven enligt föreskriften. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm TSFS 2017:94 innehåller bestämmelser om när och hur hjälm skall användas”.
 4. Vad måste du särskilt tänka på vid körning då det är kallt ute om du blir blöt?
  Ombyteskläder måste finnas som du kan hålla torra om du blir blöt, medtag plastpåsar om du blir blöt och vill kunna använda torra sockar i en blöt känga för att ta dig hem. Bra utrustning kommer du inte att ångra, extra handskar liksom extra skyddsglasögon med klarglas för eventuell mörkerkörning på vägen hem.
  Vind och vattentät klädsel utan luftöppningar är att föredra, underställ med flera lager beroende på temperatur, varma handskar, grova skor, varm hjälm, täta glasögon som inte släpper in kall luft och kyla runt ansikte, använda hjälmhuva under hjälmen för att förhindra drag och eventuella kylskador.

  Vilka faktorer bör du ta hänsyn till vid val av klädsel innan du ger dig ut?
  – Temperatur, Hastighet, Luftfuktighet, Hur länge man planerar att vara ute, Oförutsedda väderomslag beroende på årstid. Valet av klädsel innan turer är betydande. Rekommendationen för bra klädsel är att klä sig i flera lager med vind och vattentätt yttre lager. Använd varma handskar och skor och glöm inte bra och täta glasögon till hjälmen. Hjälmhuva är ett bra komplement vid riktigt kyliga dagar.
  Ha alltid med dig ombyte, framför allt torra handskar och strumpor samt extra underställ. Plastpåsar fungerar som ett tillfälligt skydd mot vatten om du blir blöt om fötterna och skorna läcker eller att du blir blöt. Om du blir blöt och inte har med dig ombyte, tänk på att sänka hastigheten för att minimera vinddrag, planera turen hem eller byt kläder med en kompis som inte fryser.
 5. Ange förebyggande praktiska tips om du fryser under skoterturen?
  Tina alltid i första hand förfrusen kroppsdel sakta mot egen eller en kompis kroppsdel!
  Planera turen. Byt kläder innan du börjar frysa, alltid torra kläder, värm dig på maskinens värmestrålning som kommer från huv eller avgasport och motor, sök lä eller vindskydd, byt handskar eller kläder med en kompis som har bättre utrustning eller som inte fryser. Om man har klätt sig dåligt är det lätt att börja frysa. Försök att alltid planera turen och klä dig därefter. Fukt är en vanlig anledning till att man börjar frysa. Försök därför byta kläder om du blir fuktig innan du börjar frysa så att du alltid har torra kläder. Gnugga ej kroppsdelar eller nerkylda eller förfrusna hudområden, ta dig till rumstemperatur om du kan, värm dig försiktigt, låna kroppsvärme av en kompis, och sök vindskydd samt gör upp en eld som värmer om så krävs.

  UTRUSTNING TERRÄNGHJULING
 6. Ange viktiga saker att medföra till din terränghjuling för att arbeta i terrängen?
  Reservlampa, variatorrem, verktyg, tändstift, bogserlina, bensin, olja, bensinslang, nödstartssnöre, spade, såg, spännband.