1:3 Fordonets miljöpåverkan såsom buller, utsläpp och markskador

Fordonskännedom 
TSFS 2010:80 5Kap 1§

Utbildningen ska omfatta området fordonskännedom och ge kunskaper om:

1:1 fordonets konstruktion

1:2 hantering av last

1:3 fordonets miljöpåverkan, såsom buller, utsläpp och markskador

1:4 personlig skyddsutrustning