Snöskoter Utbildningsbevis

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Välkommen!
Inga fler mail erhålls innan kursen. Testa att webbkamera och ljud fungerar och testa logga in i Teams.
Kursen sker här i din användare på Nordiac – Teams är mötesrum där du måste vara med hela kursen.
Det är deltagarens ansvar att logga in via rätt mail och lösenord som erhålls med automatik vid kursinbjudan.