5. Snöskoter

  1. Hur mycket får en snöskoters tjänstevikt maximalt vara enligt föreskrifterna?

    450 kg, inkluderat maskin i körklart skick med bensin, olja, verktyg – dock utan passagerare. Tjänstevikten på en snöskoter får inte överstiga 450 kg.
    Terrängmotorfordon max tjänstevikt 450kg, inkluderat maskin i körklart skick med bensin, olja, verktyg. Tjänstevikt är utan passagerare.