19. Säkerhetskontroll – Maskinsäkerhet

  1. Om du fastnar på ett hinder i terrängen, vilka åtgärder bör du vidta?

    Grundregel: Backa av hinder om möjligt. Om det inte går, gunga lite för att om möjligt få markgrepp. Sitter du fortfarande fast, stig av och kontrollera hur du sitter fast. Vidta åtgärder; vinscha, bogsera.