Säkerhetskontroll

 1. Några av de viktigaste säkerhetsåtgärderna vid daglig tillsyn innan körning?
  Kontrollera alltid nödstopp, (nödstoppslina om det finns) samt bromsar och gasreglage. Både visuellt med synen samt fysiskt åtgärda brister, förebygg genom service för att undvika skada, maskinfel, olycka.
 2. Ytterligare kontrollpunkter vid daglig tillsyn innan körning!
  Det finns några saker du bör kontrollera innan körning. Bra att tänka på är att alltid ha med sig en extra rem, nya tändstift samt enklare verktyg för att kunna byta dessa vid behov. Bensin, olja, lysen fram och bak, stötdämpare samt boggi, styrning, vinsch, drag, rem, variator. Förhindra och förebygg samt åtgärda fel. Ex: ”häng av gaswire” i gasreglaget.

  Viktiga kontrollpunkter:
  – Kontrollera ALLTID nödstopp och nödstoppslina.
  – Bromsar
  – Gasreglage
  – Bensin
  – Olja
  – Kylarvätska
  – Att remmen är hel
  – Hjul och däck
  – Stötdämpare
  – Styrning och hjulupphängning
  – Lysen fram och bak
 3. Ange de 3 viktigaste kontrollpunkterna vid säkerhetskontroll innan körning?
  De absolut viktigaste kontrollerna du bör komma ihåg att utföra är att alltid kontrollera nödstopp/nödstoppslina, bromsar och gasreglage.
 4. När skall du alltid koppla in fyrhjulsdrift på din terränghjuling?
  Vid körning i terrängen i låg fart. Rem och variator växlar och drar bäst i terräng med lågväxel. Endast vid körning under transport och enklare plan terräng kan tvåhjulsdrift och högväxel användas. När du kopplar till framhjulsdriften så driver maskinen på alla hjul. 4×4 eller 6×6.
 5. Var skall montage av transportlåda ske på en terränghjuling?
  Fram för att dels inte få för mycket bakåtvikt samt att det förhindrar säker körställning uppför.
 6. Om det är lerigt och blött vad kan göras på maskinen för att öka markgreppet?
  Sänk lufttrycket för ökat markgrepp samt ge lägre marktryck och mer dragkraft. Vid behov lägga på slirskydd (kättingar) placeras ofta på framhjulen för ökad styrförmåga eller på främre hjulparet på 6×6.
 7. Vad är särskilt viktigt att tänka på om du skall backa med en terränghjuling?
  Om du backar skall du alltid om möjligt sitta ner för att minska risken för att av misstag komma åt gasreglage eller ramla framåt över maskinen. Du har mer kontroll vid sittande körställning.
 8. Om du skall passera ett dike med din terränghjuling, hur skall detta säkrast ske?
  Vinkelrätt över diket, först ner med framhjulen, vikten långt bak på dynan. Låt fyrhjulsdriften lyfta framdelen till en mer vågrätt position. Inta om detta inte är gjort stående körställning med vikten framåt över styret. Låt sedan fyrhjulsdriften söka markgrepp på framhjulen och bakhjulen, kör sakta upp ur diket.
 9. Om du fastnar på ett hinder i terrängen vilka åtgärder bör du vidta?
  Grundregel: Backa av hinder om möjligt, om det inte går gunga lite för att om möjligt få markgrepp, sitter du fortfarande fast stig av och kontrollera hur du sitter fast, vidta åtgärder, vinscha, bogsera.
 10. Vad menas med negativt kultryck?
  Last placeras så att vagnens dragkula ger vikt “uppåt och lyfter upp” maskinens dragkula så att maskinen får för “lätt tryck” på bakre axeln och bakhjulen (rekommenderat kultryck anges för respektive maskin enligt instruktionsbok).
  Särskilt viktigt vid körning utför för att undvika att ekipaget viker sig om kultrycket är negativt ”för lite” så lyfter bakaxeln och bakhjulen tappar markgrepp, speciellt farligt om man lastar långt bak på tillkopplad vagn.
 11. Vad menas med positivt kultryck?
  Last placeras så att dragkula ger vikt “neråt och trycker ner” på maskinens drag så att maskinen får rätt tryck” på bakre axeln och bakhjulen (rekommenderat kultryck anges för respektive maskin enligt instruktionsbok).
  Särskilt viktigt vid körning för att undvika att ekipaget är positivt ”för mycket kultryck så lyfter framhjulen och tappar markgrepp speciellt farligt om man lastar långt fram på tillkopplad vagn eller lastar för mycket på bakre pakethållare som kan orsaka överstegring. Risken finns för överstegring om trycket är allt för högt på dragkulan om det är brant uppför och man gasar på för mycket.
 12. Om man kör utför var skall man då placera kroppsvikten?
  Sitta och placera vikten långt bak på maskinens dyna så markgreppet kvarstår på bakhjulen för att undvika att maskinen välter över och framåt.
 13. Vid körning uppför kan man utnyttja kroppsvikten, hur går det till?
  Körning stående med en fot på bakre pakethållaren med överkroppen hängande med vikten över styret. Målet är att ge framhjulen tryck mot underlaget för ökat markgrepp. Risken för överstegring minimeras med framåtvikt. Man ska inte vila med knät på dynan och ”fuska för mycket” så vikten ändå hamnar för långt bak.