Maskinskador

Maskinskador och förslitningar kan alltid uppstå, tänk på följande.

KYLSYSTEM

  1. Beskriv kortfattat funktionen av en fläkt och luftkyld 2-taktsmotor?
    Luften på en luftkyld maskin träffar maskinens huv kyler motor tillsammans med kylfläkten som sitter monterad på sidan av motorn. Fläkten trycker även luft mot motorn för kylning tillsammans med kylning av fartvind. Maskinernas prestanda och effekt avgör i regel om vätskekylning krävs för att kyla motorn så den inte överhettas.
  2. Beskriv kortfattat funktionen av en vätskekyld terränghjulingsmotor?
    I maskinen finns ett slutet kylsystem fyllt av kylarvätska med glykolblandning för att klara kylan. Från motor pumpas kylvätskan via vattenpumpen till kylelement så kallad kylare som ofta sitter placerad framtill på maskinen. Vätskan pumpas runt i kylsystemet och kyler maskinens motor ofta tillsammans med en extra kylfläkt som trycker kall luft för att sänka temperaturen på kylarvätskan, därefter pumpar vattenpumpen den nedkylda kylarvätskan fram till motorn för att kyla ner motortempen ytterligare. Därefter börjar allt om från början i ett roterande slutet system. En större motor med mer effekt kräver mer kylning och större kylsystem med högre kapacitet.
  3. Ange bra sätt att kyla ner en terränghjulingmotor för att undvika maskinskada?
    Se alltid till att ha rätt nivå av kylarvätskan, kör på låg växel i terräng, stanna om så krävs och vila motor tills tempen sjunkit, tänk på att hård motorbelastning skapar snabbt högre motortemp. Kör på lågväxel i terräng om du smyger fram.