Kunskapsmål praktiska övningar

Genomföra självständig kontroll.

Genomföra säkerhetskontroll enligt checklista och daglig tillsyn.

Checklista skall kontrolleras innan praktisk körning.

Upptäcka och känna till enklare fel och förslitningar.

Använda rätt och säker skyddsutrustning.

Medtag egna varma kläder för körning samt skoterhjälm och fika, matlåda, legitimation.

Kunskap om att lasta och lossa säkert från släpvagn.

Genomföra säker uppstart och kontroll.

Genomföra praktiska körövningar med godkänt resultat.

Genomföra godkänd provexamination efter genomförd teori och körning.

Kom ihåg legitimation.