99. Säkerhet

  1. Vid körning på isar finns stora risker. Rita gärna upp farorna på ett blankt papper!

    Isen kan vara särskilt svag vid passage av ett isbelagt vattendrag.
    Var extra försiktig vid: Strömmande vatten, vid stränder, på mörkare partier på isen, vid kallkällor, vid in- och utlopp intill bäckar, vid vatten på isen, vid sund och uddar, vid vattenströmmar, runt bropelare.

    OBS! På vatten gäller inga försäkringar. Använd isdubbar och utrustning som flytoverall.