98. Mörkerkörning Copy

  1. Ange orsaker till vanliga olyckstyper vid körning?

    Förebygg med förarutbildning, förarbevis samt utbildningsbevis för snöskoter.

    Anledningar till olyckor är ofta följande enligt statistiken; hög fart, dålig sikt, alkohol, mörkerkörning, okunskap om maskinens egenskaper, bristande kunskap om risker vid körning, körtekniska brister i form av felaktig viktfördelning i lutande terräng och vid passage av olika typer av hinder i terrängen. Körning i okänd terräng eller körning med passagerare och felaktig viktfördelning på maskin eller på kälke. Slarv vid lasthantering och förflyttning av last vid körning i terräng med och utan kälke.