93. Faror i terräng 2

  1. Ange dolda faror vid körning vid isar och vattendrag!

    Föremål i snön som inte syns. Stenar, stubbar, grenar, sly, träd, fasta föremål, ihåligheter i terrängen, slirigt eller vått underlag, brant terräng, isigt underlag, slask och blötsnö, in- och utlopp, strömt vatten.

    Dolda faror på isbelagd sjö kan vara fasta föremål på isen och under snön, nedfallna vindfällor intill land, isflak som sticker upp, öppna isrännor vid hamnar, bryggor och bryggstolpar, skottade isvägar, andra fordon på isen, människor till exempel pimplare, skidåkare, motionärer, möte med vilda djur eller husdjur som du måste ta hänsyn till.
    Tänk på att isen kan vara bitvis tunn och plötsligt brista utan förvarning. Kolla istjocklek noga och undvik riskfyllt arbete på och intill isar. Håll ut avståndet. Utrusta dig rätt.