92. Faror i terräng 2

  1. Vilka risker finns med att köra vid diken samt intill vägar?

    Maskinen kan komma ut på vägbanan, välta i diket eller köra in i hinder. Det finns många risker med att köra bredvid en väg. Om du kör i ett dike är det lätt hänt att välta eller köra in i trummor eller andra dolda hinder som göms i gräs och sly i terrängen under snön. Det kan även vara en risk att hamna fel ute på vägbanan vid transport efter väg. Tänk på att trafiken runt dig ofta har hög hastighet då de passerar.