91. Faror i terräng 2

  1. Om du åker uppför och saknar grepp och är rädd för överstegring, hur kan du bäst hjälpa till med extra utrustning på ett säkert sätt för att ta dig fram?

    Använda vinsch och säkra uppåt som draghjälp för att undvika att maskinen överstegrar och slirar. Välj gärna en alternativ väg i terrängen.