90. Faror i terräng 2

  1. Hur förebygger man olyckor som vältning, rullning och överstegring?

    Förebygg med förarutbildning, förarbevis samt utbildningsbevis för snöskoter.
    Anledningar till olyckor: hög hastighet, dålig sikt, alkohol, mörkerkörning, okunskap om maskinens egenskaper, bristande kunskap om risker vid körning, körtekniska brister i form av felaktig viktfördelning i lutande terräng och vid passage av olika typer av hinder i terrängen.