88. Körteknik i terräng Copy

– På väg och med kälke

  1. Ange risker som finns vid; Högre farter? Svängar? Inbromsning?

    Periferiseendet blir sämre vid högre hastighet och du tappar synfältet åt sidorna, olycksrisken ökar. Risken att köra av skoterleden i högre fart ökar avsevärt då maskinen har en tendens att vandra i sidled på underlaget. Speciellt vid körning på hårda underlag i svängar i hög fart. Det finns alltid risker med att köra skoter. När du närmar dig svängar är det viktigt att tänka på att sänka hastigheten och flytta kroppsvikten inåt i kurvan för att undvika olyckor.
    Vid inbromsningar är det bra att tänka på vilket underlag du kör på och försöker att planera din inbromsning med hjälp av motorbromsning. Vid halt underlag är det bättre att pumpbromsa än att hålla bromsen stum.