86. Körteknik i terräng Copy

– På väg och med kälke

  1. Om du åker uppför och saknar grepp och är rädd för överstegring, hur kan du bäst hjälpa till med extra utrustning på ett säkert sätt för att ta dig fram?

    Använda vinsch och säkra uppåt som draghjälp för att undvika att maskinen överstegrar och slirar. Med kälke måste du planera och rekognosera din färdväg bättre för att komma dig fram dit du ska. Kälken tar plats och svängrum och påverkar maskinens köregenskaper som broms och manövrering avsevärt.