84. Hastigheter Copy

  1. Vad är maxhastigheten på enskild väg som i mindre omfattning används för trafik som till exempel transport till och från hemmet och ett skogsskifte, där även enskild väg körs av allmänheten?

Kom ihåg att det är förbjudet att köra i tätbebyggt område.
På enskild väg gäller det för Dig att avgöra trafikintensiteten på vägen samt följa hastighetsskyltar om det finns annars gäller 50km/h inom tätbebyggt område och 70km/h utanför tätbebyggt område.
På enskild väg som i större omfattning används av allmänheten gäller max 20km/h. Skyltar på väg och i terrängen skall följas. Enskild väg är privatägda vägar som ägs av väg, markägare som beslutar om rätten att köra på vägen.
Tänk även på att en snötäckt väg kan vara förbjuden att köra på.